Thông tin Mooner
Nguyenlechi23
Nguyễn Lệ Chi
Level: 24 SP: 72
Đã làm 2362 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100005321687071
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Gia Bình 1
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Ngụ -Gia Bình
Ngày tham gia: 17-07-2019 10:33