Thông tin Mooner
NhatVyHuynhVo
Nhật Vy
Level: 35 SP: 58
Đã làm 2975 bài tập
FB: https://facebook.com/nhatvy
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Phạm Phú Thứ
Đia chỉ trường THPT: Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
Ngày tham gia: 15-08-2017 01:57