Thông tin Mooner
Phanhaiyen2002
Phan Hải Yến
Level: 26 SP: 33
Đã làm 3268 bài tập
FB: https://facebook.com/hoa.chi.9883
Tỉnh thành: Thái Bình
Trường THPT: THPT Bình Thanh
Đia chỉ trường THPT: Xã Bình Thanh -Kiến Xương -Thái Bình
Ngày tham gia: 01-10-2019 11:49