Thông tin Mooner
phongem097
Nguyễn Đức Phong
Level: 41 SP: 79
Đã làm 5360 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100012281197937
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Nam Đàn 1
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn
Ngày tham gia: 07-10-2018 09:57