Thông tin Mooner
ShootingTP
NTTP
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: Shooting Tp
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Bắc Yên Thành
Đia chỉ trường THPT: Lăng Thành, Yên Thành
Ngày tham gia: 10-06-2016 03:27