Thông tin Mooner
TOP1ZIT
Bùi Khắc Thái
Level: 35 SP: 80
Đã làm 4574 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100008646914617
Tỉnh thành: Gia Lai
Trường THPT: Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Đia chỉ trường THPT: Xã Ia Tom, Đức Cơ, Gia Lai
Ngày tham gia: 16-06-2019 09:35