Thông tin Mooner
TUANCSS
Lê Minh Tuấn
Level: 38 SP: 65
Đã làm 4248 bài tập
FB: https://m.facebook.com/tuan.tg.5
Tỉnh thành: Tiền Giang
Trường THPT: THPT Thủ Khoa Huân
Đia chỉ trường THPT: Xã Mỹ Tịnh An H Chợ Gạo
Ngày tham gia: 03-08-2019 03:34