Thông tin Mooner
thaohangle
lê hồ thảo hằng
Level: 25 SP: 43
Đã làm 2035 bài tập
FB: https://facebook.com/mituot.uot.963
Tỉnh thành: Quảng Trị
Trường THPT: THPT TX Quảng Trị
Đia chỉ trường THPT: Phường1-Thị xã Quảng Trị
Ngày tham gia: 04-07-2018 10:35