Thông tin Mooner
Thaos1
Ngô Quang Minh
Level: 53 SP: 76
Đã làm 1855 bài tập
FB: https://facebook.com/quangminh
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Thanh Miện II
Đia chỉ trường THPT: Xã Hồng Quang, H. Thanh Miện
Ngày tham gia: 10-01-2019 09:01