Thông tin Mooner
thinhdaihocyhaiphong
pass FTU
Level: 42 SP: 70
Đã làm 7026 bài tập
FB: https://facebook.com/buithichuc
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Cẩm Thủy 3
Đia chỉ trường THPT: Xã Cẩm Thành, Cẩm Thủy
Ngày tham gia: 05-01-2018 06:53