Thông tin Mooner
thuongcr
Trương Thương Thương
Level: 57 SP: 73
Đã làm 10046 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100012088602551
Tỉnh thành: Khánh Hòa
Trường THPT: THPT Phan Bội Châu
Đia chỉ trường THPT: Khóm I, phường Cam Lộc , Thị xã Cam Ranh, KH
Ngày tham gia: 01-07-2017 11:20