Thông tin Mooner
trangwit
Trần Thị Ngọc Trang
Level: 37 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100041000800909
Tỉnh thành: Quảng Trị
Trường THPT: THPT Gio Linh
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Gio Linh-Huyện Gio Linh
Ngày tham gia: 01-09-2018 09:52