Thông tin Mooner
Trinhhangve
Trịnh Hằng
Level: 19 SP: 100
Đã làm 1300 bài tập
FB: trịnh hằng
Tỉnh thành: Hải Phòng
Trường THPT: THPT Thái Phiên
Đia chỉ trường THPT: P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền
Ngày tham gia: 18-08-2018 06:57