Thông tin Mooner
Unray
Thanh Tịnh
Level: 26 SP: 89
Đã làm 1358 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100010357573796
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Trần Phú
Đia chỉ trường THPT: 3 Lê Thúc Họach P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú
Ngày tham gia: 08-06-2020 04:37