Thông tin Mooner
a1k66
Trần Khánh Toàn
Level: 3 SP: 100
Đã làm 65 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100011373970685
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Đại Từ
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Đại Từ, huyện Đại Từ
Ngày tham gia: 12-09-2019 12:32