Thông tin Mooner
alanwalker2018
Lê Trọng Dương
Level: 23 SP: 77
Đã làm 911 bài tập
FB: https://facebook.com/huyettulam135?fref=ufi
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Krông Bông
Đia chỉ trường THPT: Huyện Krông Bông
Ngày tham gia: 03-02-2018 04:34