Thông tin Mooner
alivepool99
Yami Pupu
Level: 30 SP: 87
Đã làm 1181 bài tập
FB: https://facebook.com/trieu.ali.pupu
Tỉnh thành: Quảng Ngãi
Trường THPT: THPT Số 2 Mộ Đức
Đia chỉ trường THPT: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
Ngày tham gia: 10-08-2016 09:52