Thông tin Mooner
anhsa0906
Nguyễn Trần Ánh Sa
Level: 43 SP: 66
Đã làm 6930 bài tập
FB: https://facebook.com/sa.nguyentrananh.2003
Tỉnh thành: Gia Lai
Trường THPT: Trường THPT Lê Hoàn
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ
Ngày tham gia: 09-07-2019 10:28