Thông tin Mooner
anhthutran072
Trần Anh Thư
Level: 28 SP: 71
Đã làm 2810 bài tập
FB: https://facebook.com/saot.changa.73
Tỉnh thành: Quảng Trị
Trường THPT: THPT Chuyên LQĐôn
Đia chỉ trường THPT: Phường 5-Thị xã Đông Hà
Ngày tham gia: 04-09-2019 09:46