Thông tin Mooner
bactynguyen123
Nguyễn Huy Khiêm
Level: 36 SP: 0
Đã làm 5005 bài tập
FB: https://facebook.com/huykhiem.nguyen.98
Tỉnh thành: An Giang
Trường THPT: THPT Thoại Ngọc Hầu
Đia chỉ trường THPT: P. Mỹ Bình, LX
Ngày tham gia: 07-08-2016 07:45