Thông tin Mooner
baduong
võ bá dương
Level: 48 SP: 86
Đã làm 3591 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100016551701980
Tỉnh thành: Hà Tĩnh
Trường THPT: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Đức Thọ -Huyện Đức Thọ
Ngày tham gia: 24-12-2017 08:42