Thông tin Mooner
bubuca
Vĩnh biệt Qúa Khứ
Level: 63 SP: 69
Đã làm 8833 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100024583695059
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Diễn Châu 5
Đia chỉ trường THPT: Diễn Thọ, Diễn Châu
Ngày tham gia: 26-07-2018 09:28