Thông tin Mooner
Buinam643
Bùi Xuân Nam
Level: 41 SP: 0
Đã làm 6487 bài tập
FB: https://facebook.com/buinam643
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Trường THPT: THPT Phan Châu Trinh
Đia chỉ trường THPT: Hải Châu 1, Hải Châu
Ngày tham gia: 11-07-2019 11:18