Thông tin Mooner
caolien
Liên Cao
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/lien.cao.3012
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Tống Duy Tân
Đia chỉ trường THPT: Thanh Hóa
Ngày tham gia: 22-08-2017 05:51