Thông tin Mooner
chinhchamhoc
Đinh Minh Chính
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100022582117354
Tỉnh thành: Gia Lai
Trường THPT: THPT Chuyên Hùng Vuong
Đia chỉ trường THPT: P. Minh Khai, TX Hà Giang
Ngày tham gia: 26-02-2019 07:50