Thông tin Mooner
chinhtruczz
Hồ văn khánh
Level: 19 SP: 0
Đã làm 1364 bài tập
FB: https://facebook.com/chinhtrucLCH
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Y Jut
Đia chỉ trường THPT: Huyện Cư Kuin
Ngày tham gia: 21-07-2018 10:32