Thông tin Mooner
cobo123
Trần Thị Bình
Level: 45 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenthao
Tỉnh thành: Hà Nam
Trường THPT: Trường THPT Lý Thường Kiệt
Đia chỉ trường THPT: Xã Thi Sơn - Kim Bảng
Ngày tham gia: 22-08-2018 09:01