Thông tin Mooner
CshBrennat32
Lữ thị huyền
Level: 56 SP: 80
Đã làm 6061 bài tập
FB: https://facebook.com/khoi.ngoc.5648137
Tỉnh thành: An Giang
Trường THPT: THPT Võ Thành Trinh
Đia chỉ trường THPT: Xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới
Ngày tham gia: 27-08-2019 08:04