Thông tin Mooner
dat9diemsinh
Trần Thành Đạt
Level: 20 SP: 0
Đã làm 1758 bài tập
FB: https://facebook.com/dat.yqh
Tỉnh thành: Trà Vinh
Trường THPT: THPT Nhị Long
Đia chỉ trường THPT: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Ngày tham gia: 08-09-2018 09:38