Thông tin Mooner
dieppham123
Phạm Hồng Điệp
Level: 26 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/reu.2410
Tỉnh thành: Quảng Trị
Trường THPT: THPT TX Quảng Trị
Đia chỉ trường THPT: Phường1-Thị xã Quảng Trị
Ngày tham gia: 14-02-2019 10:08