Thông tin Mooner
dosivy
Dũng Pogba
Level: 22 SP: 90
Đã làm 1204 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100013397855824
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: Mooner 2K3
Đia chỉ trường THPT: Số 24 lô 14A Trung Yên 11 - Trung Hòa - Cầu Giấy
Ngày tham gia: 30-07-2019 12:28