Thông tin Mooner
dovietduc
lê duy quyền
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/quyen.leduy.35?fref=ufi
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Lê Lợi
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Thọ Xuân
Ngày tham gia: 27-08-2016 08:04