Thông tin Mooner
doyenngoc
fck the world
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: cuongptc11@yahoo.com.vn
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội
Đia chỉ trường THPT: 136 đường Xuân Thuổ
Ngày tham gia: 22-08-2016 04:38