Thông tin Mooner
dquynhhhh
Nguyễn Diễm Quỳnh
Level: 63 SP: 82
Đã làm 8821 bài tập
FB: https://facebook.com/dquynhhh.08
Tỉnh thành: Lạng Sơn
Trường THPT: THPT Việt Bắc
Đia chỉ trường THPT: Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
Ngày tham gia: 13-08-2018 01:07