Thông tin Mooner
Duamuoi
Đào Phương Hoa
Level: 41 SP: 75
Đã làm 5870 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100020122759037
Tỉnh thành: Hưng Yên
Trường THPT: THPT Ân Thi
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Ân Thi
Ngày tham gia: 09-09-2018 01:26