Thông tin Mooner
ducyds10a1
Lê Công Đức
Level: 62 SP: 76
Đã làm 7319 bài tập
FB: https://facebook.com/duck74ydakhoayds
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Lê Lai
Đia chỉ trường THPT: Xã Kiên Thọ, Ngọc Lẕc
Ngày tham gia: 01-11-2018 06:43