Thông tin Mooner
Duonghien2003
Dương Thanh Hiền
Level: 23 SP: 0
Đã làm 1667 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100019939840336
Tỉnh thành: Quảng Ninh
Trường THPT: THPT Đông Triều
Đia chỉ trường THPT: T.trấn Đông Triều, H Đông Triều
Ngày tham gia: 24-07-2019 08:26