Thông tin Mooner
giangtrongthuy
Giang Trọng Thủy
Level: 9 SP: 100
Đã làm 262 bài tập
FB: https://facebook.com/thuy.giang.37266136
Tỉnh thành: Lai Châu
Trường THPT: THPT DTNTrú Tỉnh
Đia chỉ trường THPT: Phường Quyết Thắng � TX Lai Châu
Ngày tham gia: 12-08-2019 08:53