Thông tin Mooner
gienqz3
Lê Đức Hà Giang
Level: 33 SP: 61
Đã làm 1965 bài tập
FB: https://facebook.com/gienqz3
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Trường THPT: THPT Phan Châu Trinh
Đia chỉ trường THPT: Hải Châu 1, Hải Châu
Ngày tham gia: 29-12-2018 09:01