Thông tin Mooner
hailinhtam02
nguyễn văn hải
Level: 57 SP: 86
Đã làm 6969 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100016834275856
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Gia Lộc
Đia chỉ trường THPT: TT Gia Lộc, H. Gia Lộc
Ngày tham gia: 02-06-2019 07:06