Thông tin Mooner
haisaochoem
nguyễn nga
Level: 25 SP: 68
Đã làm 1038 bài tập
FB: https://facebook.com/nga.viet.5473894
Tỉnh thành: Thái Bình
Trường THPT: THPT Quỳnh Côi
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Quỳnh Côi -Quỳnh Phụ -Thái Bình
Ngày tham gia: 01-08-2019 10:45