Thông tin Mooner
Hienhoang112002
Hoàng Thị Hiền
Level: 27 SP: 72
Đã làm 2352 bài tập
FB: https://facebook.com/lee.hien.980
Tỉnh thành: Tuyên Quang
Trường THPT: THPT Hòa Phú
Đia chỉ trường THPT: Xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang
Ngày tham gia: 03-06-2019 10:13