Thông tin Mooner
hiennguyen2612
mỗi ngày cố gắng
Level: 55 SP: 86
Đã làm 2934 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100025366150746
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Nhị Chiểu
Đia chỉ trường THPT: TT Phú Thứ, H. Kinh Môn
Ngày tham gia: 11-04-2018 10:51