Thông tin Mooner
hienyl
Nguyễn Thị Hiền
Level: 42 SP: 69
Đã làm 4002 bài tập
FB: https://facebook.com/hien.yl.2002
Tỉnh thành: Vĩnh Phúc
Trường THPT: THPT Yên Lạc
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc
Ngày tham gia: 14-08-2019 12:30