Thông tin Mooner
hoa1720
Trần Quỳnh
Level: 45 SP: 0
Đã làm 7507 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100015773719292
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Đia chỉ trường THPT: Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày tham gia: 13-06-2019 08:08