Thông tin Mooner
hoangminhtt02
Trịnh Hoàng Minh
Level: 150 SP: 95
Đã làm 23198 bài tập
FB: https://facebook.com/banbe.khong.54
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Gia Bình 1
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Ngụ -Gia Bình
Ngày tham gia: 28-12-2018 06:49