Thông tin Mooner
hoangminhtt03
Trịnh Hoàng Minh
Level: 47 SP: 89
Đã làm 5585 bài tập
FB: https://facebook.com/minh.trinhhuy.54
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Gia Bình 1
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Ngụ -Gia Bình
Ngày tham gia: 13-04-2020 08:25