Thông tin Mooner
Hoangtuyetngan
Hoàng Tuyết Ngân
Level: 30 SP: 69
Đã làm 2365 bài tập
FB: https://facebook.com/phuongngan
Tỉnh thành: Kiên Giang
Trường THPT: Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Đia chỉ trường THPT: Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang
Ngày tham gia: 08-07-2019 10:26