Thông tin Mooner
hongjihong
Đỗ Thị Hòa
Level: 40 SP: 4
Đã làm 5777 bài tập
FB: https://facebook.com/DoDaiHoc
Tỉnh thành: Hải Phòng
Trường THPT: THPT Toàn Thắng
Đia chỉ trường THPT: Xã Toàn Thắng, H. Tiên Lãng
Ngày tham gia: 17-08-2019 07:37