Thông tin Mooner
hovanduc002
Hồ Văn Đức
Level: 73 SP: 75
Đã làm 15153 bài tập
FB: https://facebook.com/hvduc96.tqt.edu
Tỉnh thành: Lâm Đồng
Trường THPT: Trường THPT Bảo Lộc
Đia chỉ trường THPT: TX Bảo Lộc
Ngày tham gia: 07-11-2018 07:33